OGÓLNE WARUNKI
ŚWIADCZENIA USŁUG

Ogólne Warunki Świadczenia Usług GOALMAKERS

Ogólne Warunki Świadczenia Usług GOALMAKERS- plik pdf do pobrania

Załącznik nr 1 do OWU- Wzór Formularza Zamówienia - Usługa Innovative Football Drills (The Ball Launcher, SmartGoals, Goal Station Focus Trainer)- plik edytowalny do pobrania

Załącznik nr 1 do OWU- Wzór Formularza Zamówienia- Usługa CA (Zestawy Catapult)- plik edytowalny do pobrania

Załącznik nr 2 do OWU- Wzór oferty dla Usługi IFD oraz Usługi CA – plik edytowalny do pobrania

Załącznik nr 2 do OWU- Wzór oferty dla Usługi CA z opcją doręczenia Zestawów za pośrednictwem Kuriera

Załącznik nr 3 do OWU- wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy